Các phiên giao dịch ngoại hối lớn từ khắp nơi trên thế giới

Các phiên giao dịch ngoại hối lớn từ khắp nơi trên thế giới

Các phiên giao dịch ngoại hối lớn từ khắp nơi trên thế giới

Phiên giao dịch ngoại hối được định nghĩa là khoảng thời gian khi các trung tâm tài chính khác nhau hoạt động. Các cặp tiền tệ chính thường thể hiện các mức độ hoạt động khác nhau trong suốt cả ngày. Các nhà giao dịch nên lưu ý thời gian cụ thể để đảm bảo rằng họ đang giao dịch khi có nhiều thanh khoản và biến động nhất.

Trong giờ đầu tiên của phiên New York, có một lượng lớn thanh khoản. Điều này là do có sự tập trung cao của các nhà đầu cơ trực tuyến trong thời gian này. Nhiều nhà đầu tư coi khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến trưa là thời điểm tốt nhất để giao dịch. Đồng đô la Mỹ thường là động lực hàng đầu trong những giờ đầu của phiên New York. Nó cũng là dễ bay hơi nhất. Đây có thể là một khía cạnh tích cực của giao dịch trên thị trường ngoại hối, vì tính biến động cao có thể làm tăng lợi nhuận.

Phiên Tokyo là một phiên giao dịch ngoại hối quan trọng khác. Nó còn được gọi là Phiên Á. Đây là phiên giao dịch ngoại hối lớn nhất trên thế giới. Phiên châu Á chủ yếu được tạo ra bởi các thị trường vốn của Tokyo. Tuy nhiên, các trung tâm tài chính khác đóng góp vào phiên giao dịch châu Á, bao gồm Singapore, Hồng Kông và Úc. Thị trường châu Á chiếm khoảng 6% giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới.

London Session cũng là một phiên giao dịch ngoại hối rất quan trọng. Điều này chủ yếu là do đây là trung tâm tài chính lớn nhất ở châu Âu. Hầu hết các ngân hàng lớn nhất thế giới đều có bàn giao dịch ở London. Đây cũng là trung tâm giao dịch chính của các loại tiền tệ châu Âu. Các nhà giao dịch có thể tìm thấy mức chênh lệch thấp và tính thanh khoản cao trong các phiên giao dịch ở London và New York.

Phiên Bắc Mỹ cũng là một phiên giao dịch ngoại hối quan trọng. Phiên Bắc Mỹ chủ yếu được thúc đẩy bởi nền kinh tế Mỹ. Nó cũng chịu ảnh hưởng của Mexico và Nam Mỹ. Phiên này được mở khi phiên châu Á và châu Âu đóng cửa. Nó mở cửa trong ít giờ hơn so với giao lộ Tokyo-London.

Có ba phiên giao dịch ngoại hối chính và tất cả chúng đều có thời điểm cụ thể khi chúng hoạt động mạnh nhất. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch xác định thời điểm tốt nhất để giao dịch trên thị trường Ngoại hối. Phiên giao dịch London và New York trùng nhau là một trong những giai đoạn sôi động nhất.

Sự trùng lặp này là giai đoạn giao dịch ngoại hối quan trọng, bởi vì đó là khi có nhiều thanh khoản và biến động nhất. Trong thời gian trùng lặp, các cặp giao dịch phổ biến nhất là EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY. Các cặp hoạt động khác bao gồm NZD/USD, AUD/JPY và CHF/JPY.

Đồng Yên Nhật, đô la Úc và đô la New Zealand là một số loại tiền tệ phổ biến nhất trong phiên châu Á. Đồng Yên Nhật đặc biệt thanh khoản vào buổi sáng. Sự giao nhau giữa Tokyo-London có khối lượng giao dịch ít hơn so với sự giao nhau giữa London-New York.

Các phiên London và New York chồng lên nhau trong tổng số tám giờ. Khi thị trường châu Âu và châu Á đóng cửa, các giao dịch ở New York chậm lại. Đây có xu hướng là một khoảng thời gian rất chậm để giao dịch. Giờ cuối cùng của phiên London và New York thường biến động mạnh nhất, vì vậy đây là thời điểm tốt để tận dụng sự biến động đó.